Game Casino Lucky Wheel Hấp Dẫn, Tỷ Lệ Ăn Cao

  • Nếu MC /Dealer làm ảnh hưởng đến kết quả thì hệ thống sẽ dựa vào kết quả chính xác để kết toán lại.
  • Nếu có xảy ra tranh chấp, nhà cái sẽ bảo lưu kết quả để đối chứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *