Kinh nghiệm chơi Blackjack để húp tiền nhà cái online

  • Nhà cái cũng có quyền rút thêm, nhưng chỉ khi có 16 điểm trở xuống và dừng bài khi có từ 17 điểm trở lên
  • Nếu bên nào đặt 21 điểm với hai lá bài đầu tiên >> gọi là blackjack thì chiến thắng. Nếu cả hai bên đều có thì tính là hòa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *