Lô Về Ngày Chủ Nhật * Tổng Hợp Lô Dễ Về Nhất

  • Trước về 545 sau ➤ hôm sau có thể về 565
  • Nay về 565 sau ➤ hôm sau có thể về 595
  • Nay về lô 696 sau ➤ hôm sau có thể về 71 và ngược lại có 71 thì ra 696
  • Nay về 050 sau ➤ hôm sau có thể về 262 và ngược lại
  • Nay về 02 sau ➤ hôm sau có thể về 121
  • Nay về  141 sau về 161 ,181 và ngược lại có 181,thì ➤ hôm sau có thể về 141.161
  • Nay về 575 sau ➤ hôm sau có thể về 585.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *