Mơ thấy động đất là con số lô đề nào?

  • Ngủ mơ động đất khi ăn tối đánh 45
  • Ngủ mơ động đất khu du lịch đánh 74
  • Ngủ mơ động đất tại hồ bơi đánh 97
  • Ngủ mơ động đất khi đang ngủ đánh 44
  • Ngủ mơ động đất và khóc đánh 78
  • Ngủ mơ động đất và cháy nhà đánh 61
  • Ngủ mơ động đất và lũ lụt đánh 06
  • Ngủ mơ động đất và sấm sét đánh 09

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *